Polonistka nieczytająca

Wykształciłam się w kierunku bycia nauczycielem naszego pięknego języka. Jednak poza kilkoma miesiącami studenckich praktyk nie było mi dane sprawdzić się w zawodzie „wyuczonym”… Całe życie wykonywałam co prawda zawody związane z poprawnością językową i szerzeniem miłości do czytania (i nadal to oczywiście robię), ale… No właśnie. Mimo, że czytam bardzo dużo, wręcz pożeram książki wszelkich gatunków i rodzajów, to jednak pewne z nich były dla mnie dotąd zaporowe! Po

Czytaj dalej…