Jedna cena książek?

Jednolita cena książki i projekt ustawy w tej sprawie – to temat ostatniego spotkania wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, wiceministrów prof. Magdaleny Gawin i Pawła Lewandowskiego oraz dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN Macieja Dydo z przedstawicielami środowisk pisarzy, księgarzy, wydawców, bibliotekarzy oraz izby handlu elektronicznego.

Podczas spotkania wicepremier poinformował, że w związku ze stałym rozszerzeniem działań na rzecz czytelnictwa, które jest priorytetem MKiDN, pragnie włączyć się w pracę nad nadaniem projektowi ustawy ostatecznego kształtu, mając na uwadze ochronę polskiego rynku książki i interesu czytelników.

Prezes Rady Polskiej Izby Książki Włodzimierz Albin przedstawił założenia projektu ustawy o jednolitej cenie książki, wskazał też jako zakładane pozytywne skutki regulacji m. in. ograniczenie wojen cenowych na rynku książki oraz ochronę polskich księgarń. Goście, przedstawiciele środowiska pisarzy i stowarzyszeń pisarskich, księgarzy, wydawców, dystrybutorów książek, bibliotekarzy, Instytutu Książki, izby handlu elektronicznego przedstawili swoje stanowiska w sprawie projektu ustawy PIK oraz zgłosili szereg uwag do jej zapisów.

Wicepremier Piotr Gliński potwierdził potrzebę dalszych pilnych prac nad projektem oraz poprosił o przekazanie do MKiDN przez przedstawicieli środowisk związanych z polskim rynkiem książki i czytelnictwem uwag w sprawie ustawy w ciągu dwóch tygodni.

K.B.-C., oksiazkach.pl, źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

0


Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.